Close

Спеціальність
241 "Готельно-ресторанна справа"

Цілі діяльності кафедри:

 • задоволення потреб України у висококваліфікованих фахівцях з вищою освітою для готельно-ресторанного бізнесу;
 • організація і проведення прикладних і пошукових наукових досліджень в галузі готельно-ресторанної справи, харчових технологій і впровадження їх в діяльність підприємств;
 • задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує ефективне вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних та інформаційно-аналітичних завдань з підготовки фахівців для готельного та ресторанного бізнесу.

У сучасних умовах постійно зростає інтерес до індустрії гостинності, зокрема до готельно-ресторанного бізнесу. Сфера послуг постійно потребує нових кадрів, тому фахівець в галузі готельного-ресторанного бізнесу – один з найзатребуваніших, найпрестижніших і найбільш високооплачуваних спеціалістів.

Якісна освіта дуже важлива для працівника цієї галузі, адже від набутих вмінь та навичок залежить – чи зможете ви втримати клієнта та запалити у ньому бажання прийти саме до Вас.


Випускники спеціальності «Готельно-ресторанна справа» успішно працюють на:

 • підприємствах готельного та ресторанного бізнесу в Україні та за кордоном;
 • у сфері гостинності в цілому (всі форми підприємницької діяльності: малий, середній, великий бізнес);
 • в державних органах влади;
 • науково-дослідних та консалтингових структурах;
 • професійних освітніх закладах тощо.

Стратегічною метою навчальної та наукової діяльності спеціальності «Готельно-ресторанна справа» є формування нової, глибоко обізнаної та висококультурної генерації фахівців готельно-ресторанного бізнесу та інформаційних технологій.

Компетентність випускників спеціальності «Готельно-ресторанна справа»:

в управлінській діяльності: 

 • здатність до управління господарською діяльністю підприємств готельного та ресторанного бізнесу;
 • спроможність приймати стратегічні і тактичні управлінські рішення, відповідно до вимог підприємницького середовища;
 • готовність формувати систему управління і стимулювання персоналу;
 • спроможність ініціювати та впроваджувати бізнес-ідеї розвитку підприємств готельного та ресторанного бізнесу;

у науково-дослідній діяльності:

 • здатність проводити комплексні дослідження ринку готельних та ресторанних послуг з використанням сучасних наукових методів,
 • спроможність розробляти і впроваджувати інновації в діяльність підприємств, нові форми обслуговування споживачів, досліджувати та оцінювати ефективність впливу інновацій на розвиток туризму у цілому;

у виробничій та сервісній діяльності:

 • здатність до розробки та впровадження стандартів і нормативно-технологічної документації, що регламентує діяльність підприємств готельного та ресторанного бізнесу;
 • спроможність до формування і просування готельного та ресторанного продукту відповідно до вимог споживачів;
 • здатність удосконалювати бізнес-процеси підприємства;
 • здатність формувати клієнтські бази та формувати програми лояльності споживачів;
 • готовність визначати цілі і вирішувати задачі діяльності щодо розвитку нових проектів у готельному та ресторанному бізнесі;
 • спроможність прогнозувати розвиток готельного та ресторанного бізнесу.


Сертифікати ЗНО:  Українська мова та література, Іноземна мова, Географія або математика


Консультує: Сефіханова Катерина Анатоліївна – 067-743-80-32;
 095-755-81-57Що потрібно для вступу?

Дізнайся перелік документів, які необхідні для вступу

Дізнатися